ANBI

NDMHP is door belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat er geen schenk- en/of erfbelasting betaalt hoeft te worden over de ontvangen schenkingen en erfenissen Giften van donateurs aan NDMHP tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Als u bijvoorbeeld periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een NDMHP kunt u deze schenkingen voor 100% aftrekken.

Op deze pagina van de belastingdienst vindt u alle informatie over de giftenaftrek aan een ANBI geregistreerde stichting.

Het hebben van een ANBI-status werkt als een ‘keurmerk’ voor onze stichting. Het geeft aan dat onze stichting aan alle criteria van de belasting voldoet. Hierdoor kan u als (potentiële) donateur, subsidieverstrekkers of fonds of een weloverwogen beslissing nemen om aan ons een schenking te doen.