Community empowerment

NDMHP Covid-19

Kenia: Covid-19 Lock Down
COVID-19 heeft tot desastreuze gevolgen geleid in alle delen van de wereld, zo ook in Kenia. Veel Kenianen werken zelfstandig en vertrouwen op dagelijkse werkopdrachten om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Veel van de banen zijn verdwenen en de avondklok beperkt de geringe tijd die er is. Er is geen financiële hulp van de overheid en voedsel- en sanitaire voorzieningen zijn miniem voorhanden. NDMHP heeft een donatiecampagne opgezet om geld in te zamelen voor een voedselprogramma in Kenia. Dankzij deze donaties hebben 256 families een voedselpakket ontvangen. De dankbaarheid voor deze voedselpakketten was enorm, juist omdat dit de enige organisatie is die hulp heeft geboden gedurende deze wereldwijde pandemie.

Ook heeft COVID-19 een grote impact op de mentale gezondheid van de inwoners. Uit onderzoek bleek dat velen niet goed weten hoe ze om moeten gaan met de gevolgen van COVID-19. Hieruit ontstond het idee ook ondersteuning te bieden op psychisch vlak in deze onzekere tijden.

MDT op Zuid
NDMHP heeft het project MDT (Maatschappelijk Dienst Tijd) opgezet in samenwerking met de stichting Werkshop. MDT is voor jongeren tussen de 14 en 30 jaar. Via maatschappelijke projecten en initiatieven kunnen jongeren hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Wat de projecten met elkaar gemeen hebben is het bieden van inspiratie de verbindende factor met de stad Rotterdam. Dionne was een van de zeven deelnemende MDT kandidaten. NDMHP begeleidt haar bij het opzetten en uitvoeren van haar wijkidee, het Zomerhuis, opgezet voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan. Het thema van het project was: Het Is Normaal Om Anders Te Zijn. De kinderen hebben meegedaan aan verschillende kunstactiviteiten: Theater, Dans, Muziek, West Afrikaanse Percussie en Beeldende vorming.

Het doel van het zomerhuis is om kinderen nieuwsgierig te maken en nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit versterkt de band tussen ouder en kind en helpt bij de ontwikkeling van hun eigen kracht, talent en zelfvertrouwen.

Eenmaal weer op school kan het kind vrolijk en met meer zelfvertrouwen meepraten met de andere kinderen over zijn avontuurlijke zomervakantie. Het bracht ouders samen en ze werden vermaakt door hun kinderen. De uitdrukking op hun gezichten klaarde op terwijl de zomervakantie naar de buurt werd gebracht. NDMHP wil wijkbewoners – mede door dit project – inspireren om zich in te zetten voor hun wijk en de stad.

NDMHP MDT op Zuid

Freedom Maaszicht
NDMHP heeft i.s.m. Stichting Maaszicht de theatervoorstelling ‘Freedom’ gepresenteerd in het Zuidplein Theater. Deze voorstelling is het resultaat van het Werk en Educatie Programma opgezet in een aantal maanden. Theater is een vast onderdeel van het programma. Jongeren krijgen zo de kans hun interesses en dagelijkse bezigheden te presenteren. De organisatie van en de deelname aan deze theatervoorstelling geeft de jongeren meer inzicht in zichzelf en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Het was de eerste keer dat de jongeren van Maaszicht optraden. Tijdens de sessies “Using your past experience as a weapon and shield for your present experience” met Kanja kwam naar voren dat ze het best spannend vonden om op zo’n groot podium op te treden. Om die reden heeft NDMHP verschillende support acts aangeboden. De jongeren voelden zich zo gesteund en stonden met meer zelfvertrouwen op de podium. Alle support acts hadden een therapeutisch doel.

# Jazzband
Jazzmuziek is een oud ritueel van instrumenten die gebruikt werden om lichaam, geest en ziel te kalmeren. Jazz Muziek helpt je om te ontspannen, zeker omdat de jongeren zenuwachtig waren en niet eerder hadden opgetreden. Muziek werkt ontspannend en geeft positieve energie. Jazzmuziek verlaagt je hart- en ademhalingssnelheid en zo kun je je beter focussen op je performance.
# Acrobatiek
Bij acrobatiek ging het over angst overwinnen en zelfvertrouwen stimuleren bij de jongeren.
# Jongleren.
Jongleren is vergelijkbaar met het vinden van een goede balans in je leven. Er kunnen ups en downs zijn in je leven maar focus meer op wat goed gaat en maak plezier van het leven.


NDMHP Sport-Health

Sport & Art Center Rehabilitation
Kanja: “Our campaign; keeping focus in sports and art and investing in energy that will help us grow our physical status, spiritual status and mental status.” Team Soares Brazao en Combat Training Center hebben boksmaterialen gedoneerd. Deze boks materialen zullen gebruikt worden voor het project: Rehabilitation of Sport & Art community centers. Het merendeel van de sporters en jongeren brengt het grootste deel van hun vrije tijd door met trainen. Helaas hadden ze onvoldoende trainingsmaterialen om hun talent verder te ontwikkelen tot de boksmaterialen in 2019 werden gedoneerd aan sport & art community center in Nairobi.