Doneren

Wilt u Stichting NDMHP steunen met een financiƫle bijdrage? Uw donatie wordt zeer gewaardeerd. Uw donatie komt rechtstreeks ten goede aan de projecten van NDMHP.

Dankzij uw donatie kunnen wij:

  • Het nodige materiaal aanbieden voor kunst- en sportprojecten;
  • Psychologische steun en counseling aanbieden in ontwikkelingsgebieden;
  • Educatieve programma’s aanbieden over talentontwikkeling, geestelijke gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid;
  • Jongeren het nodige opstapje bieden hun leven op het rechte pad te krijgen en te leren omgaan met negatieve uitlatingen in de vaak criminele gemeenschappen waar ze opgroeien.

Dankzij onze ANBI-status kunt u uw donatie aan NDMHP als aftrekpost bij uw belastingaangifte opvoeren als deze tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen is.

U kunt een donatie d.m.v. een overschrijving naar ons overmaken.
NL46 INGB 0008 5461 53 t.n.v. stichting Normal Difference Mind Health Project BIC: INGBNL2A.

Of door onderstaand formulier in te vullen.


Bedrag