Voorlichting

NDMHP Voorlichting Crime and Mind Health

Crime & Mind Health voorlichtingsprogramma
Dit is het eerste voorlichtingsprogramma waarbij Crime Investigation Department van de politie en een psychiater – tevens ex-crimineel en community activist – samenwerken aan de empowerment van de jongeren in de ontwikkelingsgemeenschappen van Kenia.

Doelstellingen van het Crime and Mind Health voorlichtingsprogramma:

  1. Het verstrekken van belangrijke informatie die jongeren zal ondersteunen om hun leven te transformeren, ondanks de negatieve impact van criminaliteit in de gemeenschap.
  2. In gesprek gaan met de mensen over geestelijke gezondheid en hoe criminaliteit de gemeenschap beïnvloedt.
  3. Een platform creëren die zal voorzien in educatieve programma’s over talentontwikkeling, geestelijke gezondheidszorg en burgerparticipatie.