Algemenevoorwaarden

Stichting Normal Difference Mind Health Project
Lepelaarsingel 87c 3083 KD Rotterdam
KVK NR: 70834016
webshop@normal-difference.org

1.Algemeen
2.Prijzen en verzendkosten
3.Betaling
4.Levering
5. Annulering
6.Ruilen en retourneren
7.Aansprakelijkheid
8.Overmacht
9.Privacy
10. Copyright

1.  Algemeen

1.1 De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan via de webshop www.normal-difference.org
1.2. Onderstaande voorwaarden kunnen te allen tijde door NDMHP gewijzigd worden.
1.3. Door het plaatsen van een bestelling bij NDMHP verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
1.4. Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.  Prijzen en verzendkosten

2.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, incl. BTW en excl. verzendkosten. De verzendkosten worden in het totaaloverzicht, voor het sluiten van de overeenkomst, berekend.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
2.3 NDMHP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (kennelijke) invoerfouten.
Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten ontleend worden.
2.4 Bij ruilen/retourneren van artikelen zijn de verzendkosten voor het terugsturen naar NDMHP voor de klant. Indien het echter een ruiling betreft zal NDMHP de verzendkosten voor het opnieuw op te sturen artikel op zich nemen.

3.  Betaling

3.1 Na bestelling in de webwinkel ontvangt u direct een email met de bevestiging van uw bestelling.
3.2 Betaling kan direct online via iDeal
3.3 Bestellingen worden alleen verzonden na ontvangst van betaling.
3.4 Wanneer de betaling niet binnen 8 dagen door NDMHP ontvangen is zal de bestelling worden geannuleerd.

4.  Levering

4.1 Alle bestellingen worden na ontvangst van de betaling aangeboden voor verzending bij PostNL als brievenpost of pakketpost.
4.2 Per email ontvangt u een bevestiging indien uw bestelling is verzonden.
4.3 Indien bestellingen, om wat voor reden dan ook, voor verzending vertraging van meer dan 7 dagen oplopen, wordt u hiervan per email op de hoogte gebracht. Indien bestellingen binnen 30 dagen na plaatsing niet geleverd kunnen worden heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
4.4 NDMHP is niet aansprakelijk voor evt. schade/verlies indien een bestelling is afgeleverd op
een door de klant foutief opgegeven adres.
NDMHP is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door PostNL.
4.5 Indien een bestelling onverhoopt niet uit voorraad leverbaar is zal NDMHP de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen via email. Indien betaling al heeft plaatsgevonden zal deze teruggestort worden.

5.  Annulering

5.1 Zonder opgaaf van redenen kunnen binnen 24 uur na bestelling, bestellingen worden geannuleerd, mits nog niet verzonden.

6.  Ruilen en retourneren

6.1 Indien u niet geheel tevreden bent dan kunt u binnen 14 dagen na ontvangst artikelen aan NDMHP retourneren of omruilen.
6.2 De verzendkosten alsmede het verzendrisico van het retour zenden van de artikelen zijn voor risico van de klant. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen. Bij ruiling neemt NDMHP de verzendkosten van het opnieuw op te sturen artikel eenmalig voor haar rekening.
6.3 Artikelen kunnen aan NDMHP retour gezonden worden onder de volgende voorwaarden:
6.3.1 Binnen 7 dagen na ontvangst van de bestellingen dienen retouren of ruilingen per email aangekondigd te worden alsmede teruggestuurd te worden. Email aankondigingen dienen te gebeuren via webshop@normal-difference.org. Hierin kunt u tevens aangeven of u het artikel wenst te retourneren of welk artikel u wenst terug te ontvangen.
6.3.2 Artikelen dienen ongedragen, met aangehecht kaartje en in originele verpakking binnen 7 dagen na ontvangst teruggestuurd te worden, daarbij voorzien van een brief waarin uw naam, adres en artikel nr. vermeld zijn.
6.3.3 Het artikel dient verstuurd te worden naar het volgende adres:
Stichting Normal Difference Mind Health Project
Lepelaarsingel 87c 3083 KD Rotterdam
6.3.4 Bij retouren zal het retour te ontvangen bedrag (na aftrek van de verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden.

7.  Aansprakelijkheid

7.1 NDMHP doet er alles aan om een zo goed mogelijk product te leveren. Alle producten hebben eigenschappen die u bij normaal gebruik mag verwachten. Na ontvangst van de artikelen dient u deze direct te controleren. Mochten deze niet aan uw verwachtingen voldoen, niet conform uw bestelling zijn of niet voldoen aan de beschrijving op de website dient u dit per ommegaande per email aan ons te (webshop@normal-difference.org). Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor het zoeken van een oplossing.
7.2 NDMHP is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
7.3 De inhoud van de website is zorgvuldig samengesteld. NDMHP kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor niet juiste en/of onvolledige informatie.
7.4 Indien onopzettelijk door typ, -zet -of drukfouten verkeerde prijsinformatie op de website is vermeld zal deze zo spoedig mogelijk worden aangepast. Ook op al gedane bestellingen kunnen prijswijzigingen als gevolg van bovenstaande worden doorgevoerd, indien de bestelling nog niet verzonden is. Desgewenst mag de klant vanwege bovenstaande prijswijziging de gedane bestelling kosteloos annuleren.

8.  Overmacht

8.1 In het geval van overmacht heeft NDMHP, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat NDMHP  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van billijkheid en redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.  Privacy

9.1 Persoonsgegevens worden enkel opgenomen in het klantenbestand van NDMHP en zullen niet  beschikbaar gesteld worden aan derden.

10.  Copyright

10.1 Tekst en beeldmaterialen van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van NDMHP niet worden gekopieerd, gepubliceerd of anderszins gebruikt worden.