OLDBewustwordingsprogramma

Crime & Mind Health voorlichtingsprogramma

Dit is het eerste voorlichtingsprogramma waarbij de politie van Crime Investigation Department en een psychiater en ex-crimineel, die nu werkt als community activist, samenwerken aan de empowerment van de jongeren in de ontwikkeling gemeenschappen van Kenia. 

Doelstellingen van het Crime and Mind Health voorlichtingsprogramma:

  1. Het verstrekken van belangrijke informatie die jongeren zal ondersteunen om hun leven te transformeren, ondanks de negatieve impact van criminaliteit in de gemeenschap.
  2. In gesprek gaan met de mensen over geestelijke gezondheid en hoe criminaliteit de gemeenschap beïnvloedt.
  3. Een platform creëren die zal voorzien in educatieve programma’s over talentontwikkeling, geestelijke gezondheidszorg en burgerparticipatie.